Bakalaura studiju programmas

Neklātienes un vakara pamatstudiju programmas

Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Studiju programma Cena EUR Studiju ilgums Informācija
ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA
Enerģētika un elektrotehnika (N,V)

N:  1400

V:  1600 

EBN0
ELEKTRONIKA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
Elektronika un mobilie sakari (N) 1400 4 EBJ0
 
 
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Studiju programma Cena EUR Studiju ilgums Informācija
BŪVNIECĪBA
Būvniecība (N) 1800 5 BCB0
Ģeomātika (N) 1800 5 BCE0
Transportbūves (N) 1800 5 BCT0
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas (N,V)

N: 1800

V:  2300

6

BCS0
ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA
Elektrotehnoloģiju datorvadība (N,V)

N: 1400 

V: 1600 

5

ECO0
Transporta elektronika un telemātika (N) 1400  5 ECT0
TRANSPORTS UN MAŠĪNBŪVE
Automobīļu transports (N) 1400 5 MCU0
Dzelzceļa elektrosistēmas (N) 1400 5 ECZ0
Dzelzceļa transports (N) 1400 5 MCD0
Siltumenerģētika un siltumtehnika (N) 1400  5 MCG0
Mašīnu un aparātu būvniecība (N) 1400  5 MCN0

 

N* – neklātienes studijas, V* – vakara studijas

   

 

 

Latviešu