Karjeras centrs

RTU Karjeras centrs dibināts 2007. gadā, lai veicinātu sadarbību un komunikāciju starp augstskolu studentiem, uzņēmumiem un absolventiem, kā arī lai palīdzētu jauniešiem integrēties darba tirgū un veidot profesionālo karjeru.
 
Karjeras centra uzdevumi ir:
  • Dibināt un uzturēt kontaktus ar potenciālajiem darba devējiem;
  • Konsultēt un informēt vidējās izglītības mācību iestādes par izglītības veidiem, programmām un nodarbinātības iespējām pēc konkrētas izglītības iegūšanas RTU;
  • Paaugstināt studentu un absolventu konkurētspēju darba tirgū, sniegt konsultācijas un piedāvāt seminārus par profesionālās karjeras veidošanu;
  • Informēt par aktualitātēm darba tirgū, par prakses iespējām Latvijā un ārzemēs.
Karjeras centrs piedāvā:
  • RTU Karjeras centra bibliotēkā saņemt grāmatas, kas veicina pašizaugsmi;
  • Apmeklēt RTU Karjeras centra piedāvātos seminārus, vieslekcijas;
  • Piedalīties RTU Karjeras centra rīkotajos projektos.

Filma par karjeras veidošanu "Zaļais pipars III":

 
Uz tikšanos RTU Karjeras centrā!
 
Kontakti:
Una Vorma
RTU Karjeras centra vadītāja 
Āzenes iela 6 (1. stāvs), Studentu servisa centrs, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089025
Latviešu