Konsultācijas

NVSD Neklātienes studentu I kursa konsultāciju saraksts 2017./2018.m.g. rudens semestrim būs ŠEIT

NVSD Neklātienes studentu II kursa konsultāciju saraksts 2017./2018.m.g. rudens semestrim būs ŠEIT

NVSD Neklātienes studentu III kursa konsultāciju saraksts 2016./2017.m.g. pavasara semestrim būs ŠEIT

NVSD Neklātienes studentu IV, kursa konsultāciju saraksts 2016./2017.m.g. pavasara semestrim būs ŠEIT

NVSD Neklātienes studentu V kursa konsultāciju saraksts 2016./2017.m.g. pavasara semestrim būs ŠEIT

NVSD Neklātienes studentu VI kursa konsultāciju saraksts 2016./2017.m.g. pavasara semestrim būs ŠEIT

NVSD Neklātienes studentu I un II kursa maģistrantu konsultāciju saraksts 2016./2017.m.g. pavasara semestrim būs ŠEIT

 
Latviešu