Maģistra studiju programmas

Neklātienes maģistra līmeņa studiju programmas

Maģistra profesionālo studiju programmas:
Studiju programma Cena EUR Studiju ilgums Informācija
ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA
Elektrotehnoloģiju datorvadība (N)

1800 

1 vai 2.5 gadi* EGO0
ELEKTRONIKA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
Elektronika (N) 1800 1 vai 2.5 gadi* EGJ0
BŪVNIECĪBA
Būvniecība (N) 2100 1 vai 2.5 gadi* BGB0
Ģeomātika (N) 2100 1 vai 2.5 gadi* BGE0
Transportbūves (N) 2100 1 vai 2.5 gadi* BGT0

* studiju ilgums pēc profesionālā bakalaura studijām 1 gads,  studiju ilgums pēc akadēmiskā bakalaura studijām 2.5 gadi

N* – neklātienes studijas, V* – vakara studijas

   

 

 

 

Latviešu