Paziņojumi

Lūgums visu kursu studentiem regulāri pārbaudīt nodarbību sarakstus, jo tie var būt mainīti vai papildināti!

NVS departaments atrodas RTU Zinātniskās Bibliotēkas jaunajās telpās - Paula Valdena 5 - 5.01 un 2.04 telpās.Sestdienās ieeja no vecā RTU Bibliotēkas korpusa.

ZIŅOJUMS

BŪVRAŽOŠANAS INSTITŪTA DIPLOMANDIEM!

2017. gada 6. jūnijā plkst. 1400, Ķīpsalas ielā 6A-213

Notiks sanāksme, kurā DIPLOMANDI personīgi varēs reģistrēties aizstāvēšanas dienai un secībai, noklausīties instruktāžu par aizstāvēšanās procedūru. Diplomandiem, kuri vēlas aizstāvēt savus darbus vasaras sesijā, ierašanās obligāta!  Līdz sanāksmei nepieciešams saņemt darba vadītāja parakstu darba izpildes un novērtējuma lapā, par gatavību aizstāvēšanai.

 

Par konsultācijām un IESKAITI pie Prof.M.Plotnieces priekšmetā "Vispārīgā ķīmija" un "Inženierķīmija". Konsultācijas notiks 08.05. un 22.05.2017., plkst.18.oo, Paula Valdena 3/7 - 312.aud.

Konsultācijas pie V.Mitrofanova notiek piektdienās Ķīpsalas 6A/6b- 454.kabinetā plkst. 17.00. 

(iepriekš vienojoties)

Konsultācija pie Prof.I.Radiņa notiek I,III 14.00-15.30 Ķīpsalas 6A/6B-236

Par starptautiski atzītām studetu apliecībām (ISIC karti). ISIC ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte.Piesakies savai ISIC kartei

šeit:https://www.isic.lv/lv/pieteikties/isic

 
Par konsultācijām pie lekt.Z.Dombrovskas priekšmetā ANGĻU VALODA. Sestdienās, Ķīpsalas 6A/6B - 463.aud., plkst. 14.oo-17.oo, Trešdienās, plkst. 14.oo - 17.oo, Ķīpsalas 6A/6B - 463.aud
 
Eksāmens BŪVMEHĀNIKĀ notiks 17.jūnijā  no 11.00-13.00  132.aud.

Par eksāmena kārtošanu priekšmetā BŪVMEHĀNIKA. Studentiem, parādniekiem, kuriem ir jākārto eksāmens BŪVMEHĀNIKĀ, ir jāpiesakās eksāmena kārtošanai NVS departamentā (Paula Valdena 5.01 ) vismaz 3 dienas pirms eksāmena.

Par adrešu maiņu:

Uzmanību 1.kursa studentiem! Video lekcijas ELEMENTĀRMATEMĀTIKĀ ir atrodams vietnē- RTU eMācības - YouTube

Par studentu apliecībām informāciju meklēt šeit.

Par jaunās mājas lapas saturu un lietošanu. Materiāls ir pieejams ŠEIT.

 

 

 

Latviešu