Paziņojumi

Lūgums visu kursu studentiem regulāri pārbaudīt nodarbību sarakstus, jo tie var būt mainīti vai papildināti!

NVS departaments atrodas Zinātniskās bibliotēkas jaunajās telpās - Paula Valdena 5 - 501 un 204 telpās.

Par starptautiski atzītām studetu apliecībām (ISIC karti). ISIC ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte.Piesakies savai ISIC kartei

šeit:https://www.isic.lv/lv/pieteikties/isic

 
Par konsultācijām pie lekt.Z.Dombrovskas priekšmetā ANGĻU VALODA. Sestdienās, Ķīpsalas 6A/6B - 463.aud., plkst. 14.oo-17.oo, Trešdienās, plkst. 14.oo - 17.oo, Ķīpsalas 6A/6B - 463.aud
 
Eksāmens BŪVMEHĀNIKĀ notiks 8.maijā plkst.16.00 

Par eksāmena kārtošanu priekšmetā BŪVMEHĀNIKA. Studentiem, parādniekiem, kuriem ir jākārto eksāmens BŪVMEHĀNIKĀ, ir jāpiesakās eksāmena kārtošanai NVS departamentā (Paula Valdena 5.01 ) vismaz 3 dienas pirms eksāmena.

Par adrešu maiņu:

Uzmanību 1.kursa studentiem! Video lekcijas ELEMENTĀRMATEMĀTIKĀ ir atrodams vietnē- RTU eMācības - YouTube

Par studentu apliecībām informāciju meklēt šeit.

Par jaunās mājas lapas saturu un lietošanu. Materiāls ir pieejams ŠEIT.

 

 

 

Latviešu