Paziņojumi

Lūgums visu kursu studentiem regulāri pārbaudīt nodarbību sarakstus, jo tie var būt mainīti vai papildināti!

Par starptautiski atzītām studetu apliecībām (ISIC karti). ISIC ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte.Piesakies savai ISIC kartei

šeit:https://www.isic.lv/lv/pieteikties/isic

 
Par konsultācijām pie lekt.Z.Dombrovskas priekšmetā ANGĻU VALODA. Sestdienās, Ķīpsalas 6A/6B - 463.aud., plkst. 14.oo-17.oo, Trešdienās, plkst. 14.oo - 17.oo, Ķīpsalas 6A/6B - 463.aud

 

Par eksāmena kārtošanu priekšmetā BŪVMEHĀNIKA. Studentiem, parādniekiem, kuriem ir jākārto eksāmens BŪVMEHĀNIKĀ, ir jāizņem atļauja eksāmena kārtošanai NVS departamentā un vismaz 3 dienas iepriekš jāiesniedz Ķīpsalas ielā 6A/6B - 210.kab. (vai jāiemet pastkastītē pie 210.kab.) Eksāmenu datumi par parādu kārtošanu tiek ievietota NVSD mājas lapā, lūgums sekot informācijai.

Par adrešu maiņu:

Par konsultāciju pie doc.Ūdra. Konsultācijas notiks  trešdienās, plkst.12.00 - 14.00, Ķīpsalas 6B - 232.aud.

Uzmanību 1.kursa studentiem! Video lekcijas ELEMENTĀRMATEMĀTIKĀ ir atrodams vietnē- RTU eMācības - YouTube

Par studentu apliecībām informāciju meklēt šeit.

Par jaunās mājas lapas saturu un lietošanu. Materiāls ir pieejams ŠEIT.

 

 

 

Latviešu