Paziņojumi

Lūgums visu kursu studentiem regulāri pārbaudīt nodarbību sarakstus, jo tie var būt mainīti vai papildināti!

NVS departaments atrodas RTU Zinātniskās Bibliotēkas jaunajās telpās - Paula Valdena 5 - 5.01 un 2.04 telpās.Sestdienās ieeja no vecā RTU Bibliotēkas korpusa.

Eksāmens ĢEOTEHNIKĀ II  notiks 19.jūnijā  no 13.00-14.00  131.aud.
 

Konsultācijas pie V.Mitrofanova notiek piektdienās Ķīpsalas 6A/6b- 454.kabinetā plkst. 17.00. 

(iepriekš vienojoties)

Konsultācija pie Prof.I.Radiņa notiek I,III 14.00-15.30 Ķīpsalas 6A/6B-236

Par starptautiski atzītām studetu apliecībām (ISIC karti). ISIC ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte.Piesakies savai ISIC kartei

šeit:https://www.isic.lv/lv/pieteikties/isic

 
Par konsultācijām pie lekt.Z.Dombrovskas priekšmetā ANGĻU VALODA. Sestdienās, Ķīpsalas 6A/6B - 463.aud., plkst. 14.oo-17.oo, Trešdienās, plkst. 14.oo - 17.oo, Ķīpsalas 6A/6B - 463.aud
21. jūnija konsultācija tiek pārcelta uz 20.06.2017 plkst.16.00
 
 
 
Eksāmens BŪVMEHĀNIKĀ notiks 17.jūnijā  no 11.00-13.00  132.aud.
Eksāmens IEVADS BŪVMEHĀNIKĀ notiks 19.jūnijā  no 10.00-13.00 Ķīpsalas 6A/6B 132.aud.

Par eksāmena kārtošanu priekšmetā BŪVMEHĀNIKA. Studentiem, parādniekiem, kuriem ir jākārto eksāmens BŪVMEHĀNIKĀ, ir jāpiesakās eksāmena kārtošanai NVS departamentā (Paula Valdena 5.01 ) vismaz 3 dienas pirms eksāmena.

Par adrešu maiņu:

Uzmanību 1.kursa studentiem! Video lekcijas ELEMENTĀRMATEMĀTIKĀ ir atrodams vietnē- RTU eMācības - YouTube

Par studentu apliecībām informāciju meklēt šeit.

Par jaunās mājas lapas saturu un lietošanu. Materiāls ir pieejams ŠEIT.

 

 

 

Latviešu