Paziņojumi

Lūgums visu kursu studentiem regulāri pārbaudīt nodarbību sarakstus, jo tie var būt mainīti vai papildināti!

NVS departaments atrodas RTU Zinātniskās Bibliotēkas jaunajās telpās - Paula Valdena 5 - 5.01 un 2.04 telpās.Sestdienās ieeja no vecā RTU Bibliotēkas korpusa.

NVS departamenta pieņemšanas laiki vasarā:

26.06. - 30.06.   plkst. 10.00 - 17.00

03.07. - 01.09.    plkst. 10.00 - 15.00

28.07.,25.08 - SLĒGTS!

 
Papildeksāmens MATEMĀTIKĀ notiks 26.08.2017.,plkst.10.oo, Ķīpsalas 6A/6B - 139.aud.
Konsultācijas pie V.Mitrofanova notiek piektdienās Ķīpsalas 6A/6b- 454.kabinetā plkst. 17.00. 

(iepriekš vienojoties)

Konsultācija pie Prof.I.Radiņa notiek I,III 14.00-15.30 Ķīpsalas 6A/6B-236

Par starptautiski atzītām studetu apliecībām (ISIC karti). ISIC ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte.Piesakies savai ISIC kartei

šeit:https://www.isic.lv/lv/pieteikties/isic

Par eksāmena kārtošanu priekšmetā BŪVMEHĀNIKA. Studentiem, parādniekiem, kuriem ir jākārto eksāmens BŪVMEHĀNIKĀ, ir jāpiesakās eksāmena kārtošanai NVS departamentā (Paula Valdena 5.01 ) vismaz 3 dienas pirms eksāmena.

Par adrešu maiņu:

Uzmanību 1.kursa studentiem! Video lekcijas ELEMENTĀRMATEMĀTIKĀ ir atrodams vietnē- RTU eMācības - YouTube

Par studentu apliecībām informāciju meklēt šeit.

Par jaunās mājas lapas saturu un lietošanu. Materiāls ir pieejams ŠEIT.

 

 

 

Latviešu