Uzņēmumiem

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments uzņēmumiem piedāvā sekojošas sadarbības iespējas:

  • Specializētu kursu programmas izstrāde un pielāgošana uzņēmuma vajadzībām;
  • Uzņēmumu līdzdalība studiju procesa realizēšanā (vieslekcijas, prezentācijas, studiju tēmu izstrāde u.c.);
  • Uzņēmuma aktuālas, RTU mērķauditorijai saistošas, informācijas izvietošana RTU telpās un RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta pieejamās interneta vientēs.

Mēs sadarbojasmies ar:

 

Lai precizētu iespējamās sadarbības iespējas, lūgums sazināties ar RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta kontaktpersonu.

Latviešu